ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

Мета: закріпити знання про закон Ома для повного кола; оволодіти методом визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела через вимірювання сили струму і напруги.

Обладнання: лабораторний вольтметр, лабораторний амперметр, магазин опорів, вимикач, лабораторне джерело струму.

Теоретичні відомості

За законом Ома в повному колі ЕРС дорівнює сумі всіх спадів напруги на внутрішній і зовнішній ділянках кола ε = Uзовн + Uвн. Якщо врахувати закон Ома для

ділянки кола, то – Uзовн.= І ·Rзовн., a Uвн = / · r, де r – внутрішній опір джерела струму.

Отже, ε = I Rзовн + Ir.

У цьому рівнянні дdа невідомих, а тому для їх знаходження за правилами алгебри потрібно щонайменше два рівняння, в які входять ці невідомі.

Для отримання таких двох рівнянь проведемо дослідження експериментального кола за двома етапами.

1) Складемо електричне коло, в яке входять джерела струму, амперметр, вимикач і магазин опорів, у якому відомі значення всіх опорів, що до нього входять. Оберемо деяке середнє значення опору R1 і замкнемо коло. Стрілка амперметра покаже деяке значення сили

струму I1. Тоді ε = I1R1 + І1r.

2) Повторимо дослід, замінивши резистор у магазині опорів на деяке значення R2. Для цього випадку ε = I2R2 + І2r.

Розв’язавши сумісно два рівняння, матимемо: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Підставивши значення r в одне із рівнянь, матимемо значення ЕРС:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 або ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Хід роботи

1. Накреслимо послідовне коло з джерела струму, амперметра, магазина опорів і вимикача.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

2. За накресленою схемою складемо електричне коло.

3. У магазині опорів увімкнемо резистор опором 2 Ом.

4. Замкнемо коло і знімемо показання, амперметра І1.

5. Увімкнемо резистор в магазині опорів на 5 Ом.

6. Замкнемо коло і знімемо покази амперметра І2.

7. Результати вимірювань занесемо до таблиці.

8. Знайдемо значення ЕРС і внутрішній опір джерела.

9. За розімкнутого кола виміряємо напругу U на клемах джерела.

П/п

Сила струму,

А

Опір

Зовнішнього кола, Ом

Внутрішній опір, Ом

ЕРС1 джерела, В

ЕРС2

Джерела, В

Напруга на клемах джерела, В

1

1,2

2

. 1,0

3,6

3,6

3,6

2

0,6

5

1,0

3,6

3,6

3,6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ε1 = 2 · 1,2 + 1,2 · 1 = 2,4 + 1,2 = 3,6 (В

ε2 = 5 · 0,6 + 0,6 · 1 = 3 + 0,6 = 3,6 (В)

Висновок:

Напруга U на клемах джерела при розімкненому ключі дорівнює ЕРС джерела струму.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ділення іменованих чисел.
Ви зараз читаєте: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1