Одночлен і його стандартний вигляд


Математика – Алгебра

Одночлени

Одночлен і його стандартний вигляд

Вирази, які являють собою букви, числа, їхні степені й добутки, називаються одночле­нами.
Якщо одночлен записаний у вигляді добутку, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці, а всі інші множники є степенями різних букв, то він називається одночленом стандартного вигляду.
Будь-який одночлен тотожніми перетвореннями можна звести до стандартного ви­гляду.
Для одночлена у стандартному вигляді числовий множник називається Коефіцієнтом, а сума показників степенів усіх букв, що входять до нього, – Степенем одночлена.
Якщо одночлен є числом, то вважають, що його степінь дорівнює 0.
Приклади
1) Одночлен і його стандартний вигляд – стандартний вигляд; 12 – коефіцієнт; Одночлен і його стандартний вигляд – степінь.
2) Одночлен і його стандартний вигляд.
Будь-який одночлен стандартного вигляду можна представити добутком двох одночленів стандартного вигляду. Наприклад:
Одночлен і його стандартний вигляд.

Приклад розбору складносурядного речення.
Ви зараз читаєте: Одночлен і його стандартний вигляд