Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

Гарантії та забезпечення можуть бути наданими та отриманими. Надані гарантії обліковують на рахунку 05 “Гарантії та забезпечення надані”. На рахунку узагальнюють інформацію про наявність та рух виданих підприємством гарантій1 та забезпечень2 щодо виконання як власних зобов’язань та платежів, так і зобов’язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки).

Зокрема,

на цьому рахунку обліковується:

– вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них ), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;

– вартість прийнятих на себе зобов’язань за договорами поруки;

– вартість інших гарантій та забезпечень.

Збільшення залишку на рахунку 05 “Гарантії та забезпечення надані” відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення – при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов’язань за ними на баланс.

Облік гарантій та забезпечень здійснюється за вартістю,

вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Для обліку гарантій та забезпечень отриманих використовується однойменний позабалансовий рахунок 06. На рахунку узагальнюється інформація про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень, виконання зобов’язань та платежів.

Зокрема, на цьому рахунку обліковуються:

– гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

– вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в депозиті нотаріальної контори чи банку), що становлять предмет застави;

– вартість інших гарантій та забезпечень.

Збільшення залишку на рахунку 06 “Гарантії та забезпечення отримані” відбувається при одержані гарантій та забезпечень, зменшення – при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесені заборгованості за ними на баланс.

Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою та наданою гарантією та забезпеченням.

___________________________________________

1 Гарантія (франц. Garantie, від Garantir – забезпечувати, охороняти) – один із засобів забезпечення зобов’язань між підприємствами, організаціями).

2 Забезпечення – відповідна кількість товарно-матеріальних цінностей, під яку надаються позички; є однією з умов забезпечення їх поворотності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Способи творення прикметників.
Ви зараз читаєте: Позабалансовий облік гарантій та забезпечень