Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531-540)

Тема. Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531-540).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про дію множення; повторити взаємозв’язки між величинами “відстань”, “швидкість”, “час”; перевірити обчислювальні навички та вміння розв’язувати задачі, рівняння, нерівності.

Обладнання. Таблиця “Множення на одноцифрове число”; “Картки для поточного та тематичного контролю знань”; набірне полотно з предметними малюнками.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і

закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Скласти вираз для розв’язання задачі № 529.

((350 + 50) : 5 = 80 (т).)

Б) Зачитати значення виразів № 530, останньою дією яких є дія віднімання.

(17800 – (9753 – 8009) = 16056; 640 : 16 – 2 = 38; 320 + 80 – 2 = 398.)

2. Самостійна робота.

Варіант 1

1) Знайти значення виразу.

80 км 091 м + 7 км 799 м (=87 км 890 м)

2) Розв’язати рівняння.

154329 – а = 8095 (х = 146234)

3) Із чисел 2, 4, 7, 9, 10 вибрати ті значення х, при яких нерівності будуть правильними.

140: х <110 30 • а > 190 50 – а > 44

(х = 2; 4; 7; 9; 10) (х = 7; 9; 10) (х = 2; 4)

4) За даними таблиці знайти невідомі величини.

width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Карась

2 год

12 км

Орел

180 км/год

?

540 км

Страус

80 км/год

4 год

?

(6 км/год; 3 год; 320 км.)

Варіант 2

1) Знайти значення виразу.

10 км 084 м + 8 км 970 м (= 19 км 054 м)

2) Розв’язати рівняння.

120643 – а = 9061 (х = 111582)

3) Із чисел 1, 3, 4, 8, 10 вибрати ті значення А, при яких нерівності будуть правильними.

320 : а < 240 40 • а > 200 60 – а > 55

(х = 3; 4; 8; 10) (х = 8; 10) (х = 1; 3; 4)

4) За даними таблиці знайти невідомі величини.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Черепаха

?

2 год

140 км

Муха

18 км/год

?

54 км

Кінь

60 км/год

4 год

?

(70 км/год); 3 год; 240 км.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда.

На набірному полотні виставляються малюнки шести машин, по чотири пасажири в кожній.

– Дізнайтеся різними діями про кількість пасажирів у всіх автомобілях.

(4 • 6; 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +4)

– Отже, 4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4.

– У загальному вигляді це можна записати так:

Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531 540)

– Як називають числа при множенні? (Множники і добуток).

– Діям множення властиві переставний і сполучний закони.

Переставний закон. Від перестановки множників добуток не змінюється.

3 • 12 = 12 • 3; а • b = b • а.

Сполучний закон. Добуток не зміниться, якщо будь-яку групу множників, що стоять поруч, замінити їх добутком.

7 • 8 • 4 • 5 = 7 • 8 • (4 • 5)

А • b • с = а • (b • с) (а • b) • с = а • (b • с)

З переставного та сполучного законів множення випливає, що натуральні числа можна множити у будь-якому порядку. Наприклад:

5 • 7 • 2 • 4 = 5 • 2 • 7 • 4 = 280;

3 • (7 • 5) = 3 • 7 • 5 = 105.

– Знайдемо, скільки на малюнку разом білих і чорних кружечків, двома способами.

Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531 540)

(5 + 3) • 4 = 8 • 4 = 32

5 • 4 +3 • 4 = 20 + 12 = 32

Ми лічили ті самі кружечки, отже, вирази (5 + 3) • 4 і 5 • 4 + 3 • 4 рівні між собою.

(5 + 3) • 4 і 5 • 4 + 3 • 4

(а + b) • с = а • с + b • с.

Ця рівність виражає правило множення суми на число: щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і утворені добутки додати. В математиці цю властивість називають розподільним законом множення. Його використовують в усних та письмових обчисленнях. Наприклад,

38 • 6 = (30 + 8) • 6 = 180 + 48 = 228.

2. Первинне закріплення.

Вправи №№ 531 – 534.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Усне виконання вправи № 535.

2. Виконання завдання № 536 (з коментуванням).

207 • 4 = 828 36 • 23 = 828 1 • 0 + 4 • 1 = 4

288 : 8 = 36 928 : 32 = 29 8 : 1 + 6 : 6 = 9

200 : 100 = 2 230 : 10 = 23

3. Розв’язування задач.

А) Задача № 537.

Учні складають за таблицею задачу і розв’язують її самостійно.

(Розв’язання: 12 • (30 : 15) = 24 (км).)

Б) Задача № 538.

– Розв’яжіть задачу складанням виразу.

(Розв’язання: 72 : 3 : 12 = 2 (км/хв).)

В) Творча робота над задачею.

Швидкість літака 800 км/год, а потяга – 60 км/год. Доповніть умову задачі так, щоб вона розв’язувалася виразом:

800 • 2 – 60 • 10.

IV. Підсумок уроку.

– Які закони множення ви знаєте?

– Знайдіть добуток зручним способом: 2 • 6 • 4 • 50.

(2 • 6 • 4 • 50 = (50 • 4) • 2 • 6 = 2400)

V. Домашнє завдання.

№№ 539, 540 (с. 89); повторити правила на с. 87 – 88.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як школярі повинні охороняти природні багатства водойм.
Ви зараз читаєте: Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531-540)