ТИПИ МОВЛЕННЯ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 9. ТИПИ МОВЛЕННЯ

ПРИГАДАЙМО. Чим розповідь відрізняється від опису та роздуму (міркування)?

Розповідь – це висловлювання про події, що відбулися (відбуваються чи відбуватимуться) в певній послідовності.

До тексту-розповіді можна поставити загальне питання що сталося (відбулося)?

Опис

Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета, особи чи явища.

До тексту-опису можна поставити загальне питання який?

Роздум

Роздум – це висловлювання, у якому

доводиться правильність чи неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою аргументів.

До тексту-роздуму можна поставити загальне питання чому?

У будь-якому роздумі є дві частини. У першій – міститься теза (основна думка, твердження, яке потрібно довести), а в другій – докази (аргументи) висловленого твердження.

Інколи в одному тексті можуть поєднувати два або й три типи мовлення.

Розгляньте схеми. Розкажіть за ними про особливості побудови тексту кожного з типів мовлення.

ТИПИ МОВЛЕННЯ

503 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що

це висловлювання є розповіддю. Свою відповідь звірте з міркуванням.

БІЛКА-ПАРАШУТИСТ

Рятуючись від куниці, вище й вище по сучках лапатої ялини забирається білка. Куниця ось-ось наздожене руду. І раптом… білка розпластує лапки, розправляє хвоста й кидається вниз із самісінького вершечка високої ялини. Хвіст діє як парашут, і тварина плавно приземляється на галявині. У куниці хвіст не може правити за парашут. І поки вона спускається з дерева, білка вже знаходить безпечний куточок (З довідника ).

II. Знайдіть займенники, спільнокореневі слова й повтори, які допомагають зв’язати речення в тексті.

ПОМІРКУЙМО. У висловлюванні йдеться про кілька дій, виконаних куницею та білкою. Ці дії виконуються одна за одною, послідовно. До тексту можна поставити загальне питання що відбувається? Отже, це висловлювання є розповіддю.

504 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Ви прийшли до друга, а в його бабусі день народження. Ви цього не знали. Як ви привітаєте бабусю? Яким типом і стилем мовлення скористаєтеся?

505 І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть прикметники, за допомогою яких автор описує стебло, квітку та листя кульбаби.

Кульбаба – це багаторічна трав’яниста рослина. Стебло в неї безлисте, світле, усередині порожнє. На верхівці стебла красується одна велика жовта квітка, схожа на кошик. Увечері її пелюстки згортаються, а вранці розкриваються. Листочки цієї рослини видовжені, зубчасті. Ростуть вони від самого кореня. Кульбаба належить до лікарських рослин і є дуже корисною (З енциклопедії).

ІІ. Розкажіть про особливості побудови цього тексту та визначте його тип мовлення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. У тексті вказано постійні ознаки кульбаби. Крім того, названо ознаки частин цієї рослини – стебла, квітки, листків. До висловлювання можна поставити загальне питання яка? Отже, цей текст є описом.

506 Складіть невеликий усний роздум (3-5 речень), розпочавши його одним з наведених висловів.

Я люблю займатися спортом (малювати, читати), тому що…

Українські пісні відомі у світі, тому що…

Природу треба охороняти, тому що…


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Морфологічний розбір 5 іменників.
Ви зараз читаєте: ТИПИ МОВЛЕННЯ