Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами

Тема. Спостереження за словами – різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86).

Мета. Актуалізувати знання учнів про самостійні частини мови та службові слова; закріпити вміння виділяти певну частину мови.

Обладнання: сигнальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Прочитайте слова, дібрані до кожної схеми.

– Проаналізуйте морфемну будову одного зі слів.

– Ознайомте клас зі складеними словосполученнями.

Які із словосполучень можна використати для створення фантастичної розповіді?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вступна бесіда.

– Діти, з чого складається наше мовлення? (З речень.)

– Які бувають речення за метою висловлювання та інтонацією? (Розповідні, питальні, спонукальні; окличні, неокличні.)

– Як групуються слова у мові? За якими ознаками?

– Пригадайте казку, яку я розповіла вам у другому класі про Царицю Граматику, що вишикувала всі слова мови у 10 мовних рядів.

– Пригадайте, як називались ці ряди. (Іменники, прикметники і т. д.)

2. Гра “Скажи відверто”.

– Як

називаються слова, що відповідають на питання хто? що?

– На які питання відповідають прикметники?

– Які ще частини мови ви знаєте?

– Що означає самостійна частина мови?

– Які ви знаєте службові слова?

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа-дослідження (вправа 84).

– Прочитайте вірш. Назвіть і поясніть слова в переносному значенні.

– Виберіть із тексту ті слова, які належать до частин мови, які ви найшвидше виділили.

– Складіть і запишіть речення з іменником мати і дієсловом мати.

2. Каліграфічна хвилинка.

П п р р и и к к м м е е т т н н и и к к

– Складіть і запишіть якнайбільше слів, використовуючи букви каліграфічної хвилинки.

– Поставте до них запитання і визначте, до якої частини мови вони належать.

3. Вправа “Хто більше?”.

– Запишіть якнайбільше прикметників упродовж однієї хвилини.

– Доведіть, що записані слова – прикметники.

Фізкультхвилинка.

4. Вправа-лічилка (вправа 86).

– Потренуйтесь виразно читати лічилку.

– Назвіть у ній службові слова.

– Поміркуйте, чому ці службові слова називають прийменниками.

– Які ще службові слова ви знаєте?

– Які сполучники вживають у реченнях з однорідними членами?

5. Пояснювальний диктант.

– Запишіть речення і визначте (назвіть) в них службові частини мови. Поясніть розділові знаки.

– Дівчинка сиділа біля вікна і плела тонке біле мереживо.

– Кожної осені ластівка відлітала в теплі краї, а навесні поверталася.

– Наша Даринка добре читає, але погано пише.

V. Підсумок уроку.

Гра “Яка це частина мови?”.

Один із сильніших учнів (завчасу підготовлений) називає слово (іменник, прикметник, дієслово), а інші демонструють відповідь погрібною карткою Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 44, вправа 86 (завдання 3).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Яке значення риб у природи.
Ви зараз читаєте: Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами