Система відносин економічної власності

Система відносин економічної власності – сукупність різноманітних типів і форм власності, які формуються і розвиваються в усіх сферах суспільного відтворення, і поступове підпорядкування в процесі історичного розвитку відносинам власності на засоби виробництва інших об’єктів власності, внаслідок чого, а також завдяки раціональному використанню господарського механізму, ця система перетворюється на єдину цілісність з притаманними їй законами, суперечностями, якостями та властивостями, новим синергічним ефектом. Такий ефект виникає

внаслідок поєднання власності на робочу силу з іншими факторами виробництва. Речовим змістом С. в. е. в. є привласнення людьми речовини природи у процесі праці у сфері безпосереднього виробництва та процес праці у сфері нематеріального виробництва. Теоретичним вираженням речового змісту є низка загальних економічних категорій: праця, засоби праці, робоча сила, продукти праці, робочий день та ін. Процесу привласнення людьми речовини природи властивий загальний закон власності, який має спільні для всіх суспільно-економічних формацій ознаки і, передусім, для суспільних способів виробництва. Проте такий загальний
закон не існує для сутнісно та якісно різних типів власності в межах тих економічних систем, які розвивались упродовж еволюції людської цивілізації. Кожній такій економічній системі, в межах якої розвивається С. в. е. в., властивий специфічний закон економічної власності, втілений в основному економічному законі відповідно первіснообщинного, рабовласницького, феодального та інших способів виробництва. Домінантною підсистемою С. в. е. в. є відносини економічної власності у сфері безпосереднього виробництва, сутність яких розкриває соціально-економічний характер поєднання засобів виробництва і робочої сили. Розвиток С. в. е. в. знаходить своє втілення у розширенні об’єктів і збільшенні суб’єктів економічної власності, у появі нових типів власності у кожній наступній соціально-економічній формації, а також якісно нових форм у межах кожного з цих типів. Унаслідок цього посилюється синергічний ефект С. в. е. в., що дає змогу розширювати межі для розвитку продуктивних сил. Крім того, такий ефект зростає тому, що кожна наступна С. в. е. в. у межах конкретного суспільного способу виробництва діалектично заперечує попередню, а тип власності та властиві йому форми в межах економічної системи аналогічно заперечують попередній менш розвинений тип і властиві йому форми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Спостереження за природою взимку.
Ви зараз читаєте: Система відносин економічної власності