Загальна характеристика підгрупи берилію – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.5. Загальна характеристика підгрупи берилію

Цю підгрупу складають берилій, магній і лужноземельні елементи (кальцій, стронцій, барій, радій). Деякі властивості цих елементів наведено в табл. 13.2.

Таблиця 13.2. Властивості елементів підгрупи берилію

Властивості

Be

Mg

Са

Sr

Ba

Ra

1.

Порядковий номер

4

12

20

38

56

88

2. Валентні електрони

2s2

3s2

4s2

5s2

6s2

7 s2

3. Енергія іонізації атома R −> R2+, еВ

27,53

26,68

17,98

16,72

15,21

15,43

4.Відносна електронегативність

1,47

1,23

1,04

0,99

0,97

0,97

5. Ступінь окиснення у сполуках

+2

+2

+2

+2

+2

+2

6. Радіус

атома, нм

0,113

0,160

0,197

0,215

0,221

0,235

Це s-елементи (табл. 13.2, п. 2). У вигляді простих речовин – типові метали (табл. 13.2, п. 3). Атоми елементів підгрупи берилію на зовнішньому рівні мають по два електрони. Віддаючи їх, вони виявляють у сполуках ступінь окиснення +2. Всі метали підгрупи – сильні відновники, проте дещо слабкіші, ніж лужні метали.

Зі збільшенням порядкового номера елемента відщеплення електронів полегшується (див. табл. 13.2, п. З і п. 6), а тому металічні властивості елементів закономірно зростають. Яскравіше вони виявляються у лужноземельних металів.

Метали підгрупи берилію хімічно досить активні. На повітрі окиснюються, при цьому утворюються основні оксиди типу RO, яким відповідають основи типу R(OH)2. Розчинність і основний характер основ зростають від Be до Ra. Ве(OН)2 – амфотерна сполука.

За властивостями берилій і магній дещо відрізняються від решти металів. Наприклад, Be з водою не взаємодіє, Mg взаємодіє лише при нагріванні, а решта металів – за звичайних умов:

R + 2Н2O = R(OH)2 + Н↑.

Берилій, магній і лужноземельні метали з воднем утворюють гідриди загальної формули RH2.

З металів підгрупи берилію найбільше значення має кальцій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Яке значення має грунт у житті людини.
Ви зараз читаєте: Загальна характеристика підгрупи берилію – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП