ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЇХ ПОЛОЖЕННЯМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМІВ. МЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК, МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛІЧНІ ГРАТКИ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЇХ ПОЛОЖЕННЯМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМІВ.

МЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК, МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛІЧНІ ГРАТКИ

Цілі: на основі знань про періодичну систему елементів і будову атома дати загальну характеристику металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів; поглибити знання учнів про метали як прості речовини; розглянути природу металічного зв’язку, будову металічної кристалічної

гратки.

Обладнання: ПСХЕ, таблиці “Види хімічного зв’язку”, “Типи кристалічних граток”.

Тип уроку: вступне повторення, вивчення нового матеріалу (основний об’єм).

Форми роботи: бесіда, лекція, “Мозковий штурм”, демонстрація 10.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Прийом “Мозковий штурм”

1. Запишіть електронні формули Натрію, Магнію, Літію, Кальцію, Алюмінію, Карбону, Силіцію. Знайдіть елементи, у яких однакова кількість електронів на зовнішній оболонці. Згрупуйте їх попарно. Які з цих пар належать

до металічних елементів? Де вони розташовані в періодичній системі?

2. На дошці записані основні поняття теми, які учні мають згадати й дати їм пояснення.

– Металічні елементи.

– Положення металічних елементів у ПС.

– Особливості будови атомів металів (електрони на зовнішньому рівні, радіус атомів).

– Зміна металічних властивостей у періодах.

– Зміна металічних властивостей у групах.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Наше життя неможливе без застосування металів для різних потреб. Але, щоб уміти застосовувати метали, треба знати їх будову та властивості.

Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про металічні елементи, будову їх атомів та особливості будови на прикладі нового типу зв’язку – металічного, характерного тільки для металів.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Доцільно почати вивчення нового матеріалу з короткого підсумку – огляду питань “Мозкового штурму”. Підкреслити, що:

– прості речовини поділяються на метали й неметали;

– метали розташовані в лівій нижній частині періодичної системи, переважно в І-ІІІ групах та побічних підгрупах інших груп під діагоналлю В – At;

– у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох) та більші радіуси атомів порівняно з неметалами, тому що вони розташовані на початку періодів;

– у періодах зі збільшенням протонних чисел металічні властивості зліва направо зменшуються, у групах зі збільшенням протонних чисел зверху вниз металічні властивості збільшуються;

– родини лантаноїдів та актиноїдів також належать до металів.

2. Переходимо до вивчення нового типу зв’язку – металічного – та металічної кристалічної гратки. Використовуємо таблицю “Види хімічних зв’язків” і “Типи кристалічних граток”. (Демонструємо моделі кристалічних граток металів.)

3. Порівнюємо металічний зв’язок з ковалентним і іонним зв’язками, вказуємо на подібність і відмінність.

4. Наголошуємо, що саме металічний зв’язок зумовлює будову металічної кристалічної гратки, а звідси фізичні та хімічні властивості металів.

VI. Засвоєння одержаних знань

Прийом “Вірю – не вірю”

Учні повинні підняти руку, якщо вони приймають за правильне (“вірю”) певне твердження.

1. Метали розташовані у правій верхній частині періодичної системи. (Ні)

2. Прості речовини поділяються на метали й неметали. (Так)

3. У металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів – від одного до трьох. (Так)

4. У металів менші радіуси атомів порівняно з неметалами. (Ні)

5. У періодах зі збільшенням протонних чисел металічні властивості зліва направо зменшуються. (Так)

6. У групах зі збільшенням протонних чисел металічні властивості зверху вниз зменшуються. (Ні)

7. Металічний зв’язок обумовлюють вільні електрони – електронний газ. (Так)

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Пристосування організмів до умов середовища.
Ви зараз читаєте: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЇХ ПОЛОЖЕННЯМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМІВ. МЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК, МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛІЧНІ ГРАТКИ