Звуки мовлення


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Звуки мовлення

Говорячи, спілкуючись між собою, ми користуємося певними звуками. Ці звуки називаються Звуками мовлення. Звуки мовлення відрізняються від інших звуків природи насамперед тим, що звуки мовлення творить людина і служать вони для розпізнання окремих слів і їхніх форм. Так, слова Бак, бик, бук різняться звуками, , (Бак – закрита металева посудина для рідини; Бик – свійська тварина; Бук – листяне дерево), а звук розрізняє форми називного і родового відмінків однини: Рука – руки, вода – води.

Звуки – це найменші неподільні одиниці мовлення, з яких складаються слова.

Наука, що вивчає звуки мовлення, називається фонетикою.

Основний орган живлення рослини.
Ви зараз читаєте: Звуки мовлення