Економічні блага

Економічні блага – сукупність матеріальних речей і послуг, які с предметом виробничої діяльності та обміну, використовуються для задоволення людських потреб і кількість яких обмежена порівняно з потребами, які вони задовольняють. Частину благ, що існують вільно в природі і не є предметом економічної діяльності, відносять до благ, а не до Е. б. До таких благ належить, зокрема, повітря. Водночас воно за певних умов перетворюється на Е. б., наприклад, на підводному човні. З Е. б. органічно пов’язана категорія рідкісності. Е. б. поділяють на довготермінові

й не довготермінові, взаємозамінювані й взаємодоповнювані, теперішні й майбутні, прямі й непрямі. Так, взаємодоповнювані Е. б. – це Е. б., спроможні задовольнити певні потреби лише у разі їх спільного використання (наприклад, автомобіль і бензин). До теперішніх Е. б. належать блага, які перебувають у безпосередньому розпорядженні економічного суб’єкта; до майбутніх – блага, якими індивід зможе розпорядитися лише в майбутньому (наприклад, покладені в ощадний банк на терміновий вклад гроші). Прямі Е. б. (такі споживчі блага, як їжа, одяг тощо) безпосередньо задовольняють певні потреби, їх не треба перетворювати. Непрямі Е. б. задовольняють потреби людей лише як засіб (устаткування, машини, сировина тощо). У процесі обміну Е. б. перетворюються в товар.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Книжкова мініатюра.
Ви зараз читаєте: Економічні блага