ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 4. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ

Цілі: закріпити вміння давати загальну характеристику металічним елементам за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів; пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку й металічної кристалічної гратки; складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості металів, суть корозії металів, добування металів; знати значення цих процесів для народного господарства.

Обладнання:

ПСХЕ, таблиці “Види хімічного зв’язку”, “Типи кристалічних граток”, роздавальний матеріал.

Тип уроку: закріплення (тренінг-мінімум).

Форми роботи: бесіда, робота в гетерогенних групах, прийом взаємоопитування.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Взаємоопитування

Основні питання теми.

– Металічні елементи.

– Положення металічних елементів у ПС.

– Особливості будови атомів металів.

– Зміна металічних властивостей у періодах.

– Зміна металічних властивостей у групах.

Металічний зв’язок.

– Металічна кристалічна гратка.

– Фізичні властивості металів.

– Руди.

– Корозія металів.

Взаємоопитування проводиться для того, щоб повторити, скорегувати набуті знання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Одержані знання треба закріплювати. Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про метали, їх властивості, добування, руйнування у природних умовах, для того щоб уміти застосовувати їх у повсякденному житті або для набуття майбутньої професії.

V. Закріплення й усвідомлення одержаних знань

Учні сідають гетерогенними групами й розпочинають роботу за завданнями, які вчитель підготував на картках.

Завдання групам

1. а) Запишіть електронні формули будови атомів:

Натрію, Магнію, Алюмінію та Силіцію. Чим відрізняється будова атомів цих елементів?

Б) Запишіть електронні формули будови атомів: Берилію, Магнію, Кальцію. Що спільне в будові атомів цих елементів? Зробіть висновок про особливості положення у ПС та будову атомів запропонованих металів.

2. Замалюйте будову металічної кристалічної гратки. Яким чином ця будова впливає на властивості металів?

3. Назвіть ознаки, які характеризують фізичні властивості металів.

4. Складіть рівняння реакцій за поданими схемами, що характеризують хімічні властивості металів:

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ

1) Натрій гідроксид;

2) натрій сульфат;

3) натрій хлорид;

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ

1) Алюміній оксид;

2) алюміній сульфід;

3) алюміній фосфід.

5. Запишіть рівняння реакцій добування хрому з хром(ІІІ) оксиду, використовуючи водень, карбон(ІІ) оксид та алюміній. Чим є наведені речовини в цих реакціях?

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ

У трьох будь-яких рівняннях з різних схем складіть електронний баланс.

6. Складіть рекомендації щодо захисту металів від корозії.

(Під час виконання цього завдання учні мають змогу користуватися підготовленими доповідями, рефератами, презентаціями.)

7. Розв’яжіть задачу. Який об’єм водню (н. у.) виділиться внаслідок взаємодії 16 г кальцію з водою?

VI. Підбиття підсумків виконання завдань

Підбиваючи підсумки, вчитель пропонує учням викласти свої думки за виконаним завданням. Учні з інших груп мають змогу виправляти помилки й доповнювати сказане.

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Хомінг це.
Ви зараз читаєте: ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ