Актуальне членування

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Актуальне членування

Термін “актуальне членування речення” пов’язаний із комунікативним аспектом будови речення, з реченням як висловленням. Реченню як висловленню властиве Актуальне членування – смислове членування, пов’язане з відповідним контекстом або ситуацією. Актуальне членування відповідає комунікативному завданню, тобто орієнтоване на актуальну (важливу в даний момент) інформацію. Отже, актуальне членування речення стосується лише мовлення і відбиває природу мовленнєвих актів. Відповідно

до свого комунікативного завдання речення розчленовується на дві частини: тему (дане) і рему (нове). Тема – це вихідна частина висловлення, його основа, те, що в даній ситуації є відомим. Рема – головний зміст повідомлення, ядро висловлення, те нове, що повідомляють про першу частину (тему). Наприклад: У нашу бібліотеку (основа висловлення, тема) Надійшли нові книги (ядро висловлення, рема); Ми дісталися будинку. У ньому (тема) горіло світло (рема). Така будова речення забезпечує зв’язність тексту, постійне збагачення змісту й розвиток думки. Кожне наступне речення, з одного боку, будується на основі попереднього,
вбираючи його частину, а з другого – містить нову інформацію.

Тема менш значуща, ніж рема. Тема служить для зв’язку речень у тексті. Рема ж забезпечує подальше розгортання думки. Тому не кожне речення членується на тему й рему. Трапляються речення, усі компоненти якого стосуються реми. Це переважно речення, що констатують факти: Настала весна. Почалися канікули.

Автором теорії актуального членування речення став у 20-30 роках XX століття чеський лінгвіст В. Матезіус.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Міні проект на тему угруповання тварин.
Ви зараз читаєте: Актуальне членування