Метанол і етанол – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.2. Метанол і етанол

Метиловий спирт. Метиловий спирт (інші назви: метанол, карбінол, деревний спирт) – найпростіший одноатомний спирт, безбарвна рідина. Сильна отрута (приймання всередину спричиняє сліпоту, при більших дозах – смерть). Сучасний метод добування – каталітичний синтез з оксиду купруму(ll) і водню :

Метанол і етанол   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Раніше метанол добували сухою перегонкою деревини

(звідси його назва – “деревний спирт”). Він використовується як розчинник та для різних органічних синтезів – добування формальдегіду, деяких барвників, фотореактивів, фармацевтичних препаратів.

Етиловий спирт. Етиловий спирт, або етанол, – безбарвна рідина. Кипить при 78,3 °С, замерзає при -114 °С. Горить малосвітним полум’ям.

Етиловий спирт добувають зброджуванням цукристих речовин за наявності дріжджів. Суть бродіння полягає 6 тому, що добута з крохмалю глюкоза, або виноградний цукор С6Н12О6, під впливом ферментів розкладається на спирт і оксид карбонy(IV). Сумарнйй результат цього складного

багатостадійного процесу виражається рівнянням:

С6Н12О6 -> 2С2Н5ОН + 2СO2.

Вихідним матеріалом у виробництві спирту є природні продукти, багаті на крохмаль: картопля, хлібні злаки тощо. Тепер етиловий спирт добувають не тільки з харчових продуктів. Широко розвинено добування його з відходів деревини: вона перетворюється на глюкозу (див. § 17.18), а остання – на спирт.

Найсучасніший спосіб добування етилового спирту грунтується на реакції гідратації етилену, який у великих кількостях утворюється під час крекінгу нафти:

СН2 = СН2 + Н2O ⇆ СН3-СН2ОН.

Реакція відбувається при температурі 260-300°С, тиску 7,5-10 МПа і наявності кислотних каталізаторів (фосфатна кислота на алюмосилікаті з добавками солей кадмію, купруму, кобальту). У майбутньому здійснюватиметься повний перехід на виробництво спирту з нехарчової сировини – деревини і газів нафтопереробки.

Етиловий спирт – дуже важливий продукт для потреб народного господарства. У великих кількостях його використовують для добування синтетичного каучуку і виробництва пластмас.

Етанол використовується як розчинник для приготування одеколонів, парфумів, лаків, ліків, а також для консервування анатомічних препаратів. Його застосовують для добування багатьох органічних речовин: діетилового ефіру, барвників, оцтової кислоти, бездимного пороху тощо. Етиловий спирт у суміші з бензином може використовуватись як паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Дуже часто його денатурують, тобто до спирту додають інші речовини і барвники, щоб зробити його непридатним для споживання як напою.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як охороняти грунт.
Ви зараз читаєте: Метанол і етанол – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ