Тематична робота з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 55

Тема уроку. Тематична робота з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація

класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє учнів за варіантами й нагадує зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань учні отримують 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

III.

Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника про оксигеновмісні органічні речовини.

Варіант І

1. Якісною реакцією на гліцерин є взаємодія з…

2. Укажіть, яка з хімічних реакцій є реакцією етерифікації:

А) взаємодія між спиртом і карбоновою кислотою;

Б) взаємодія між двома спиртами;

В) окиснення спиртів.

3. У природі існують жири:

А) лише рослинного походження;

Б) лише тваринного походження;

В) рослинного і тваринного походження.

4. Установіть відповідність.

Тематична робота з теми Оксигеновмісні органічні сполуки

A. Спирт

Б. Кислота

B. Вуглевод

Г. Естер

5. Реакція розкладу вуглеводів під дією води називається…

6. Укажіть, із залишків якого мономера складаються макромолекули целюлози:

А) ?-глюкози;

Б) ?-глюкози;

В) фруктози.

7. Напишіть у молекулярній та іонній формах реакції взаємодії між речовинами:

А) оцтовою кислотою й кальцієм;

Б) оцтовою кислотою й калій карбонатом.

8. Напишіть рівняння гідролізу:

А) тристеарину;

Б) сахарози.

9. Обчисліть масу кислоти й спирту, які утворюються в результаті гідролізу 125 г пентилового естеру метанової кислоти.

10. Обчисліть масу етанолу, який можна одержати зі 100 кг крохмалю, якщо втрати у виробництві становлять 15 %.

Варіант ІІ

1. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з…

2. Укажіть, чим пояснюється відсутність газоподібних речовин у гомологічному ряду насичених одноатомних спиртів:

А) наявністю міжмолекулярного водневого зв’язку;

Б) наявністю ковалентного зв’язку;

В) високою відносною молекулярною масою.

3. Жирами називаються:

А) естери вищих карбонових кислот і етанолу;

Б) естери вищих карбонових кислот і гліцерину;

В) естери низькомолекулярних карбонових кислот і гліцерину.

4. Установіть відповідність.

Тематична робота з теми Оксигеновмісні органічні сполуки

A. Спирт

Б. Кислота

B. Вуглевод

Г. Естер

5. Природні полімери целюлози й крохмалю належать до класу…

6. Укажіть, у результаті якої реакції утворюються макромолекули крохмалю:

А) полімеризації;

Б) окиснення;

В) поліконденсації.

7. Напишіть у молекулярній та іонній формах реакції взаємодії між речовинами:

А) оцтовою кислотою й кальцій оксидом;

Б) оцтовою кислотою й калій гідроксидом.

8. Напишіть рівняння гідролізу:

А) триолеїну;

Б) целюлози.

9. Обчисліть масу метанової кислоти й етанолу для приготування ромової есенції масою 240 г.

10. Обчисліть масу крохмалю, яку можна одержати з карбон(IV) оксиду об’ємом 202 м3 у процесі фотосинтезу.

Варіант ІІІ

1. Якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з…

2. Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:

А) чудовий розчинник і антисептик;

Б) має слабку наркотичну дію;

В) добре розчиняється у воді.

3. жири як естери вступають у реакцію:

А) дегідратації;

Б) гідрування;

В) гідролізу.

4. Установіть відповідність.

Тематична робота з теми Оксигеновмісні органічні сполуки

A. Спирт

Б. Кислота

B. Естер

Г. Вуглевод

5. У побуті сахарозу називають…

6. Укажіть, у результаті якого процесу в природі утворюються целюлоза і крохмаль:

А) полімеризація моносахаридів;

Б) гідроліз;

В) фотосинтез.

7. Напишіть у молекулярній та іонній формах реакції взаємодії між речовинами:

А) оцтовою кислотою й магнієм;

Б) оцтовою кислотою й натрій гідроксидом.

8. Напишіть рівняння гідролізу:

А) трипальмітину;

Б) крохмалю.

9. Обчисліть масу естеру, що утвориться в результаті взаємодії 22 г пропанової кислоти й11,5 г етанолу.

10. Обчисліть масу целюлози, що утвориться в результаті реакції фотосинтезу, якщо при цьому виділилося 403,2 м3 кисню.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Конкретні і абстрактні іменники.
Ви зараз читаєте: Тематична робота з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”